Bilgilendirme

Teknopark İstanbul : Yerleşkede yer alan firmalar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun getirdiği tüm teşvik ve avantajlardan yararlanmaktadır.

Bilgilendirme

 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun Sağladığı Avantajlar

 1. Yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. 
 2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
 3. Bölgede çalışan, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşamaz.
 4. İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler. 
 5. 31.12.2023 tarihine kadar SGK primi işveren payının % 50’si devlet tarafından karşılanacaktır.

 

Neden Teknopark İstanbul?

 1. Yerleşkede yer alan firmalar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun getirdiği tüm teşvik ve avantajlarından yararlanmaktadır.
 2. Firmalar, SSM ve İTO'nun sunduğu güçlü işbirliği imkanlarından faydalanmaktadır. 
 3. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, TEM, E-5, Pendik Marina, Pendik Ro-Ro Limanı, İstanbul-Anadolu Hızlı Tren Hattı gibi, katılımcılara eşsiz bir ulaşım ağı avantajı sağlanmaktadır.
 4. Yakın çevrede yerleşik üniversiteler ile organik bağ oluşturularak firmaların akademisyenlerle buluşması kolaylaştırılmıştır. 
 5. Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla firmalara start-up ve iş geliştirme danışmanlığı, hukuki danışmanlık, proje geliştirme konularında destek sağlanmaktadır. 
 6. Hazırlıkları devam etmekte olan Girişim Sermayesi Fonu'nun kurulmasıyla Teknopark İstanbul'da yer alan firmalara finansal destek sağlanacaktır. 
 7. İlk 6 blokta yaklaşık 2 bin m2 büyüklüğünde alan Kuluçka Merkezi olarak tahsis edilmiş olup, Kuluçka Merkezi'ne yerleştirilen girişimcilere sıfır maliyetli kuluçka imkanı sağlanmaktadır.
 8. Firmalara nitelikli ortak araştırma laboratuvarı, GMP laboratuvarı ve temiz oda imkanları sunulacaktır. 
 9. Savunma sanayii ve ileri teknoloji yazılımlarına yüksek off-set katsayısı uygulanacaktır.
 10. Yerleşkeye bitişik 200 bin m2'lik özel yatırım alanında sınırlı sayıda katılımcıya hafif üretim imkanı sağlanacaktır. 
 11. Güvenlik, temizlik, sigorta, bakım, çevre ve peyzaj düzenlemesi, restoran ve kafeterya, toplantı salonları, konferans tesisleri gibi işletme imkanları sunulmaktadır. 
 12. Şirketlere destekleyici faaliyette bulunacak banka, kargo taşıma şirketleri, seyahat acenteleri, danışmanlık firmaları da yerleşkede yer alacaktır.
 13. Otel, konferans ve kongre merkezi gibi katılımcı ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatılar planlanmaktadır.
 14. Yerleşkedeki sağlık ve spor tesisleri, kreş ve parklar ile sürekli yaşayan bir sosyal alan oluşturulmaktadır.
 15. Yerleşkede firmaların sosyal amaçlı kullanımlarına tahsis edilecek olan 1,5 milyon km2'lik ormanlık alan mevcuttur. 
 16. Firmalar, etrafındaki nitelikli konut alanlarıyla İstanbul'un en yeni gelişim bölgesinin merkezinde yer almaktadır. 

 

Temel Yapılanma Kriterlerimiz

 1. Kurumsal tutuculuktan uzak durulması
 2. Girişimciliğin ve inovasyonun desteklenmesi
 3. Küresel bilgi ekonomisi ile uyum sağlanması
 4. İhracatın ön planda tutulması
 5. Sınırlı ancak seçici yabancı sermaye girişine izin verilmesi
 6. Yeşil çevre bilinciyle hareket edilmesi
 7. Yüksek standartlarda iş ve çalışma ortamının sağlanması
 8. Teknolojik ve ekonomik rekabetin teşvik edilmesi
 9. Fikrin ve teknolojinin ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi
 10. Çift ya da çok amaçlı teknolojilere odaklanılması
 11. Tüm sektörlerde teknolojik lokomotif rolü oynayan savunma sanayiine yönelik teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi ve önceliklendirilmesi