Piri Reis Üniversitesi Teknopark İktisadi İşletmesi

Bölge Blok         
Kuruluş 2016
Çalışan Sayısı 2
Tel 0216 5810050-1362
Web www.pirireis.edu.tr
E-Posta  asozen@pirireis.edu.tr
Piri Reis Üniversitesi Teknopark İktisadi İşletmesi

Faaliyet Alanları

Piri Reis Üniversitesi Teknopark Ofisinin amaçları;

Üniversitede Temel Araştırma, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini teşvik etmek;

Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri sonucunda Üniversitede üretilen bilgileri iş dünyası ve sanayinin kullanımına sunarak bu bilgilerin ticarileşmesini sağlamak,

Araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek Üniversite-sanayi işbirliklerine aracılık etmek,

Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesine dair danışmanlık hizmeti sunmak,

Özellikle bölgesel düzeyde yenilikçi bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek,

Araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.