Usishi

Bölge Blok 3
Kuruluş 2014
Çalışan Sayısı 30
Tel 0216 442 70 70
Web www.usishi.com
E-Posta info@usishi.com
Usishi

Faaliyet Alanları

Bulut Teknolojileri, Sanal Masaüstü Teknolojileri, Açık Depolama Sistemleri, NoSQL Veritabanı Hizmetleri, Adaptasyon Servisleri
USISHI kelimelerin ifade ettiği anlamlara büyük önem verir. İsmimiz US ve İŞİ kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir.  "US" Eski Türkçe'de zekâ ve akıl manalarına gelmektedir. Akıl, iyi ve kötüyü, faydalı ile zararlıyı birbirinden ayırt edebilme yeteneğidir. "İŞ" sözcüğü zihinsel ve bedensel her türlü faaliyetlerimizi ifade eder. USISHI, ürettiklerinde, akıl ve zekâyı garanti eder.  

Ürünler: 
Buluthan VDI (Virtual Desktop Infrastructure)  

Uzmanlık alanımız olan teknolojiler ile özel çözümler sunmaktayız. 
- Node.js 
- Mongodb 
- Cassandra 
- Responsive Web Dizaynı 
- ZFS 
- Zones 
- Dtrace 
- KVM 
- Multi-tenant Cloud 
- Solaris