Fikir Küpü

2014 yılı Nisan ayında açılan Fikir Küpü, halihazırda 30 girişimci ile faaliyetlerini sürdüren bir kuluçka merkezidir.  

Fikir Küpü

Fikir Küpü kuluçka merkezi girişimcileri destekleyerek,Teknopark İstanbul'un ekosisteminde inovatif şirketlerin kurulmasına ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. 2014 yılı Nisan ayında Teknopark İstanbul Bünyesinde açılan Fikir Küpü, halihazırda 35 girişimci (Ocak 2017) ile faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’nin en büyük ve en nitelikli olması beklenen bir kuluçka merkezidir. İlk etapta 2.000 m2 alanında faaliyet gösteren merkez, ikinci etapta 1250 m2'lik binasının tamamlanması ile Türkiye'nin gerek fiziksel anlamda gerekse de firma sayısı bakımından en büyük kuluçka merkezi haline gelecek ve içerisinde Ön kuluçka, Kuluçka ve Hızlandırıcı hizmetlerini barındıracaktır.

Vizyonu bünyesindeki tüm firmaların hem kendi içlerinde hem de Türkiye ve Dünya ekosisteminin tüm paydaşları ile birlikte iletişimde olup ortaklıklar kurabileceği, paylaşım temeline dayalı, kendi kendini besleyebilen ve Dünya çapında markalar çıkaran ve adından söz ettiren yeni girişimlerin ve girişimcilerin desteklendiği bir ortam oluşturmak olan Fikir Küpü’nün kısa zaman içerisinde gerek Türkiye’nin gerekse de bölgenin en önemli kuluçka merkezlerinden biri haline getirilmesi planlanmaktadır. 

Fikir Küpü, yer verdiği girişimciler arasında fikir paylaşımının en üst seviyede tutulmasını sağlayarak yeni ürün ve hizmetlerin yaratılmasını ve markalaşmasını; nitelikli girişimcilerin firmalar arasında rahatlıkla ve sıklıkla yer değiştirebildiği ve yeni şirketler kurduğu ortam oluşturulmasını; yatırımcıların girişimcilere seri olarak yatırım yapabileceği gerekli iklimin yaratılabilmesini amaçlamaktadır. 

Fikir Küpü’ndeki firmalarımız için ilkelerimiz şu şekildedir: 

  1.  Sürekli ve verimli iletişim
  2.  Farklı alanlarda işbirliği
  3.  Paylaşım odaklı düşünce yapısı 
  4.  Birliktelik için yönlendirme 
  5.  Küresel düşünme
  6.  Devamlı yeni fikir üretimi

 

İlk etapta 2 bin m2 alanında faaliyet gösteren merkez, 2017 sonu itibari ile 16 bin m2'lik binasının tamamlanması ile Türkiye'nin gerek fiziksel anlamda gerekse de firma sayısı bakımından en büyük kuluçka merkezi haline gelecek ve içerisinde Ön kuluçka, Kuluçka ve Hızlandırıcı hizmetlerini barındıracaktır. Mevcut durumda kuluçka hizmeti veren merkez Haziran 2017 itibari ile "Ön kuluçka" ve Kasım 2017 itibari ile de "Hızlandırıcı" faaliyetine başlamış olacaktır. "Kuluçka" için sürekli, "Ön kuluçka" için yarışma ile seçim yapılmakta olan merkezde hızlandırıcı için var olan başarılı firmalardan seçim yapılacak ve bu firmalar için uluslararasılaştırma faaliyetine başlanacaktır. 

Türkiye’de ekosistemde yer alan tüm paydaşlar olan teknoparklar, üniversiteler, çok uluslu şirketler ve kamu kurumlarının tümü ile ortaklaşa çalışabilmeyi kendine görev sayan Fikir Küpü’ne, Teknopark İstanbul bünyesinde kurulacak olan Risk Sermayesi şirketi ile de fon sağlanması hedeflenmektedir. 

Sektörel öncelikleri olarak Teknopark İstanbul’un öncelikli alanları ile paralel hareket eden Fikir Küpü’nün sektörel öncelikleri ise Havacılık, Denizcilik, Savunma Sanayi, Enerji, Sağlık Bilimleri, İleri Malzeme, İleri Elektronik ve Endüstriyel Yazılım alanlarını içermektedir. 

Fikir Küpü kamu ve özel sektörün birlikteliğinin önemli bir çalışması olmakla birlikte firmalara/fikirlere sunduğu hizmetlerin tamamına yakınından ücret talep etmemektedir.