Electra Mikroelektronik ARGE LTD. ŞTİ.

Bölge Blok 3
Kuruluş 1995
Çalışan Sayısı 20
Tel +90 216 912 0167
Web www.electraic.com
E-Posta info@electraic.com
Electra Mikroelektronik ARGE LTD. ŞTİ.

Faaliyet Alanları

İleri Doğrulama Teknikleri Hizmetleri, ASIC/FPGA Tasarım ve Doğrulama Hizmetleri, PCB Tasarım ve Doğrulama Hizmetleri
"Genel Amaçlı DO-254 Uyumlu UVM Doğrulama Ortamı Geliştirme Projesi" ile yurt içinde ilk kez UVM metodolojisi kullanılarak DO-254 uyumlu doğrulama ortamı geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Takımımız uluslararası şirketlerle çalışmış, alanında tecrübeli, yetin profesyonellerden oluşur. Tüketici elektroniği, otomotiv, kablosuz bağlantılar (WiFi, Bluetooth, GPS) ve savunma sanayii projelerinde 1995’ten beri aktif rol alıyoruz. 

Misyonumuz ulusal ve uluslararası standartları ve regülasyonları göz önünde bulundurarak paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını profesyonel mühendislik hizmetleri ile karşılamaktır. 

Vizyonumuz ise paydaşlarımız için değer yaratan ve tercih edilen bir firma olmaktır. 

Hizmetler:

1- Proje Yönetimi : Büyük şirketlerde birçok ülkeden takımların bir araya geldiği büyük projelerin içinde yer aldık. Bu projelerde takım çalışanı, takım lideri, proje yöneticisi ve hatta müşteri pozisyonlarında bulunduk. Projelerin nasıl ve neden başarısızlığa uğradığını, neden ve nasıl başarılı olduklarını çok iyi biliyoruz. Büyük şirketlerde kullanılan farklı ürün yaşam döngüleri ve yeni ürün geliştirme süreçleri içerisinde yer aldık, bu süreçleri kullandık. Takımımızda bu süreçlere hakim, farklı lokasyonlarda takımları yönetmiş, PMP sertifikalı proje yöneticilerimiz var. Bu nedenle ASIC/FPGA projelerinin yönetimi bizi diğer şirketlerden ayıran en önemli özelliklerden birisidir. 

2- Gereksinimlerin Yönetimi ve Takibi: Bir projenin kalitesinin projenin başında belirlenmiş olan gereksinimlerle ilgili olduğunu biliyoruz. Gereksinim yönetimi sadece projenin başında yapıp dokümante ettiğimiz ve projenin ilerleyen safhalarında kullanılmayan bir kavram değildir. Gereksinimler projenin iskeletidir ve projenin her aşaması gereksinimler çevresinde oluşturulur. Gereksinimleri projenin her safhasında takip ederiz, sonuçların gereksinimlere göre ilerlediğini ve böylece kalitenin de kontrol altında olduğunu garanti etmiş oluruz. Bu çalışma şekli hem müşterilerimize hem bize projenin durumu ile ilgili açık bilgiler verir. 

3- DO-254: RTCA/DO-254, RTCA tarafından geliştirilmiş Hava Elektronik Donanımları için Tasarım Güvenliği Rehberi’dir. Aviyonik sistemlerle ilgili projelerde çalışmış olmamız sayesinde DO-254 kullanılarak donanım geliştirme konusunda tecrübeliyiz. Müşterilerimize DO-254 prosedürlerini uygulamada ve bu tür projelerde birlikte çalışmada yardımcı olabiliriz. DO-254 tarafından gerekli olan birçok dokümanı projelerimizde hazırladık. İnanıyoruz ki, dokümantasyonun ağırlığı uçağın ağırlığına eşit olduğu zaman uçak uçacaktır! 

4- ASIC/FPGA Geçerleme: Aktif olarak ASIC için FPGA prototipi geliştirme projelerini yönettik. RTL testlerinin FPGA geçerleme sırasında ve ASIC prototipler fabrikadan geldikten sonra nasıl tekrar kullanılabileceğini biliyoruz. Kombo tümdevreler (Ör. WiFi+Bluetooth+FM Radyo) gibi kompleks sistem üstü kırmık (SoC, Sistem-on-Chip) projelerinde FPGA geçerlemeleri yönettik. Benzer şekilde bir FPGA projesinde FPGA geçerleme safhasının tüm sorumluluğunu alacak yetkin insan gücüne, BT altyapısına ve laboratuvar ortamına sahibiz.