İşbirliklerimiz

Teknopark İstanbul olarak önceden belirlenmiş odak teknoloji alanlarımızda çalışan kurumlar ile bir sinerji ortamı yaratmak ve birlikte verimli araştırma alanları tesis etmek önceliğimizdir. 

İşbirliklerimiz

Üyesi Olunan Kuruluşlar

IASP

1984 yılında kurulan ve merkezi İspanya’nın Malaga kentinde olan IASP, 2016 yılı itibariyle dünyanın 71 ayrı ülkesinden 371 tam üye teknoparka ve bu teknoparklarda yer alan 128.000 Ar-Ge firmasına hitap etmektedir. Misyonu, bilim parkları ve inovasyon alanları için küresel bir ağ olmak ve üyelerimize  yönelik büyüme, uluslararasılaşma ve etkililiği sağlamaktır.

www.iasp.ws

ASPA

ASPA, Asya bölgesinde bilimsel teknoloji, sanayi ve ekonomi alanlarında ortak gelişmeyi gerçekleştirmek amacıyla 1997 yılında Japonya'da kurulan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. ASPA, Asya endüstrisi için yeni bir paradigma sunmaya ve Asya'daki ekonomik konsensüsü kurmaya çalışarak, toplumlarında endüstriyel ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan yenilikçi organizasyonları, şirketleri ve bireyleri bir araya getiriyor. Bu hedeflere ulaşma çabaları, deneyim paylaşımı, bilgi ve çeşitli projeleri artıracak ve genişleyen ağ aracılığıyla sanayi ve ekonomi kaynaklarını paylaşabilecek uluslararası etkinliklerin tutulmasını içeriyor

www.aspa.or.kr

TGBD

TGBD, Türkiye’nin teknoloji geliştirme bölgeleri ağıdır.  25 Ağustos 2010 tarihinde 15 kurucu üye ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve güç birliği oluşturmak amacıyla kurulmuştur.Türkiye’deki aktif teknoparkların tamamına yakını TGBD üyesidir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında bilgi paylaşımı sağlamak amaçlı işbirliği kurmaktır. TGB işletimi ve yönetimi konusunda standartları belirlemek, TGB performanslarını arttırmak amaçlı etki değerlendirme konusunda kriterler geliştirmek, ülkemizde Ar-Ge yatırımı ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesinde görüş ve öneri paylaşmak da derneğimizin temel amaçları arasındadır. Ayrıca Kamu-Sanayi-Üniversite arasında işbirliğini güçlendirmeye ve toplumun teknoloji ve Ar-Ge konusundaki bilgi ve duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar da yürütmekteyiz.

www.tgbd.org.tr

ÜSİMP

ÜSİMP,ülkemizin farklı bölgelerinden üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına aktif olarak katılan/destek veren ve bu işbirliğinin daha profesyonel seviyede yürütülmesini hedefleyen Üniversite, İş Dünyası ve STK temsilcilerini şemsiyesi altında barındıran bir çatı kuruluşa dönüşmüş olup, faaliyetlerini gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürmektedir.

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi,Ulusal ve uluslararası ortamlarda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının yaygınlaştırılması,Üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurumsallaşması, hizmetlerin çeşitlendirilmesi, Türkiye’de faaliyet gösteren arayüz kuruluşları için bir hizmet standardizasyon ve tanınırlık sürecinin oluşturulması, kuruluşların kalite ve performanslarının iyileştirilmesi,Resmi kurumlar nezdinde, üniversite-sanayi işbirliği konularında politika ve stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlanmasıdır.

www.usimp.org.tr

Uluslararası İşbirliklerimiz

  Avrupa

  Berlin Adlershof

  Berlin Adlershof Science City, Almanya'daki en başarılı yüksek teknoloji parklarından ve Berlin'in en büyük media site konseptli teknoloji parkıdır.Kentsel planlama konseptine entegre bir alanda yer alan ve 4.2 km²'lik bir alanda 1.013 şirket ve bilimsel kuruluşa ev sahipliği yapan Berlin Adlershof'da 15.000'e yakın arge personeli ve 7000'in üzerinde öğrenci bulunmaktadır.

  Bilim ve Teknoloji Parkı Adlershof Bilim Kenti'nin kalbindedir. 510 şirket ve on üniversite dışı araştırma enstitüsünü kampüs içerisinde yer almaktadır.

  Odak noktaları ;
  Fotonik ve Optik,
  Yenilenebilir Enerjiler ve Fotovoltaikler,
  Mikro Sistemler ve Materyaller,
  BT ve Medya,
  Biyoteknoloji ve Çevre,

  www.adlershof.de

  YPARC

  Y-PARC limited şirketi Swiss Technopole park ve tesis yönetimi şirketidir.

  Belediye ve kanton yetkilileri tarafından park altyapısının ve hizmetlerinin operasyon ve gelişimini koordine etmekle görevlendirilmiş olan Y-Parc, kamusal bir amaca hizmet etmektedir. Y-PARC - Swiss Technopole, yakın  koordinasyon içinde çalışan birkaç ortağı birleştiren bir iş modeli ve yönetişim yapısına sahiptir.Rolü,Y-PARC 'ı geliştirerek yerleşik şirketler, yatırımcılar,geliştiriciler ve çeşitli ekonomik paydaşlarla ara buluculuk yapmaktır.Y-Parc, parktaki herhangi bir yatırım projesi, işletme kurulumu veya iş geliştirme faaliyetleri için "tek elden bir mağaza" ve kolaylaştırıcı olarak görev yapmaktadır.

  www.yparc.ch

  Kuzey Amerika

  University City Science Center

  Scince Center, Philadelphia eyalatinde ki yerleşkesinde, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinde var olan güçlü ekosistemiyle çalışmalarına devam etmektedir.Philadelphia eyaletine sağladığı Ar-Ge ve inovasyon ivmesi konusunda yadsınamaz bir başarıya sahiptir.Sunduğu sürekli iletişim ağı, mesleki gelişim ve girişimci destek programları ile birlikte yenilikçi firmaları ekosisteminde geliştirmeye devam etmektedir.

  www.sciencecenter.org

  Drexel University

  Dünyanın en iyi 500 üniversitesinden biri olan ve deneysel öğrenim metodu alanında önemli başarılara sahip Drexel Üniversitesi, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 6 veya 12 aylık periyodlarda sınıf çalışması yerine yurtdışında bir şirkette karşılıklı fayda esasına dayalı verimli bir çalışma ortamı hazırlamaktadır. 

  www.drexel.edu

  Asya

  Gwangju

  Gelecekteki stratejik endüstrilerin gelişimi ve son teknoloji firmalarının başarı ve mükemmeliyet merkezi olarak kendilerini tanımlayan kuruluş; Güney Kore'nin Gwangju şehrinde faaliyetlerine devam etmektedir.
  Yerel ekonomiyi canlandırmakla beraber aynı zamanda ulusal rekabet edebilirliği güvence altına almak için Gwangju Teknopark çalışmalarına devam etmektedir.

  www.gjtp.or.kr

  Cyberjaya Malaysia - Global Tech Hub

  1996'da Nippon Telephone and Telegraph (NTT), Cyberjaya'da bir araştırma geliştirme (AR-GE) tesisi kurmasıyla başladı.Dell, HP, DHL ve Shell gibi diğer büyük firmalarında Cyberjaya'da Ar-Ge Merkezi kurmasıyla,Cyberjaya ekosistemini oluşturmaya başlamıştır.Cyberjaya'daki yerlerini belirleyen küresel simgelerle, tüm ekosistem doğal olarak oluşmaya başladı.
  Cyberjaya 17 Mayıs 1997'de tamamen entegre bir şehir ve Malezya'nın öncü teknoloji merkezi olarak başlatıldı.Kuruluşundan yaklaşık yirmi yıl sonra, Cyberjaya doğru ölçek ve kütleye sahip en önemlisi,şirketlerin büyüme ve gelişmesini sağlamak için tercih edeceği bir odak noktası oldu.

  www.cyberjayamalaysia.com.my

  King Abdullah University of Science & Technology

  KAUST, lisansüstü eğitimle bütünleşen ayırıcı ve işbirlikçi araştırmalarla bilim ve teknoloji geliştirmektedir. Suudi Arabistan'da ve dünyada yenilik, ekonomik kalkınma ve toplumsal refah için bir katalizör görevi olmayı üstlenmiştir. Suudi Arabista'nın Cidde şehrinde yerleşkesi bulunmaktadır.Gıda, su, enerji ve çevre olmak üzere küresel önemi olan dört alanı özel olarak odaklayarak toplumun refah düzeyini arttırmaya hedeflemektedir.

  Kaust, Ar-Ge merkezinde büyük projelere yatırım yaparak, Krallık ve dünya için önemli projeleri ele alan hedef odaklı araştırma yapmak için tematik odaklarda çalışmalarına devam etmektedir. Disiplinlerarası, takım temelli bir ortamda yaratıcı ve problem çözme yaklaşımlarını teşvik ederek yüksek lisans eğitimini farklı bir boyuta taşımayı hedeflemektedirler. Ayrıca uluslararası şirketler için bir merkez olmayı hedeflemektedirler.

  www.kaust.edu.sa

  Technopark Yakutia

  Yenilikçi altyapının bir nesnesi olan Teknopark Yakutia, ekonomik sektörlerin yenilikçi gelişimini hızlandırmak için finansal ve entelektüel kaynakların yoğunlaşmasını sağlamak için 2011 yılında Sakha Cumhuriyeti Başkanı tarafından kuruldu. Hedefi; Sakha Cumhuriyetinin yenilikçi bir Teknoparkı (Yakutia) yaratılması, yenilikçi projelerin ticarileştirilmesi ve yeni teknolojilerin aktarılmasıdır. Öncelikli odak alanlarının başında enerji tasarrufu ve enerji verimliliği, biyoteknoloji (tarımsal biyoteknoloji ve biyomedikal teknoloji), taşımacılık ve ulaşım altyapısı gelmektedir. www.tpykt.ru

  Isfahan Science and Technology Town

  İsfahan Bilim ve Teknoloji Kenti (ISTT), öncü bir organizasyon olarak, Isfahan'ın kuzeyinde (IRUT) bulunan Isfahan Teknoloji Üniversitesi'nin (IUT) yanında Bilim Parkı ve Kuluçka merkezinin birleşimidir. 2000 yılında resmi faaliyetlerine başlamış ve Bilim Parkları, Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezleri içermektedir. www.istt.ir

  Qatar Science & Technology Park

  Al Waha, Katar'daki yenilikçilik ve girişimcilik sistemini desteklemeyi ve ülkedeki ekonomik çeşitliliğin geliştirilmesine katkıda bulunmak için gelişmiş teknolojinin ticarileştirilmesini hızlandırmayı hedeflemektedir. Katar'ın 2012 yılında açıkladığı Ulusal Araştırma Stratejisine göre - Enerji, Çevre, Sağlık Bilimleri ve BİT - Oasis, dört temel temaya odaklanıyor. www.qstp.org.qa

  Ulusal İşbirliklerimiz

  İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi)

  İstanbul için çok önemli bir potansiyele sahip sağlık sektöründe, yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan rekabetçi bir yapıya dönüşüm için gereken üniversite-sanayi işbirliği ortamını oluşturma hedefiyle doğmuş bir işbirliği ağıdır. Teknopark İstanbul koordinatörlüğünde geliştirilmekte olan Sağlık Teknolojileri ve Yaşam Bilimleri İstanbul Kümelenmesinde 15’in üzerinde üniversite ve 85’in üzerinde firma yer almaktadır. İSEK ile ulusal sağlık endüstrimizin ve uluslararası düzeyde rekabetçi ürün hedefli Ar-Ge ve üretim kapasitemizin hızla geliştirilmesi, 2023 yılı hedeflerimiz için, mevcut altyapılarımızın verimli kullanılması, ülke şartlarına uygun işbirliği ve koordinasyon mekanizmalarının kurulması, İstanbul bölgesinde mevcut tüm temel unsurların (araştırma laboratuvarları, kuluçka alanları, fiziksel altyapılar ve insan gücü potansiyeli) aktif kullanılması amaçlanmaktadır.

  www.i-sek.org

  SAHA İstanbul (İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği)

  SAHA İstanbul kümelenmesi, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacı ile, hem imal ettirecek kurumları hem de sanayicilerimizi milli üretim ve yazılıma yönlendirerek, devletimizin yerli sanayini geliştirme hedeflerinde yardımcı olacak bir ekosistem kurmak.Bölgede mevcut potansiyeli kullanarak yüksek teknolojik ürün geliştirmek ve üretmek için bölge firmaları arasında işbirliği oluşturarak sinerji yaratmak.Özellikli alanlar ya da ürünler geliştirmek sureti ile, Dünya Markaları ortaya çıkarmak, küresel rekabet avantajı oluşturmak.Milli projelerde yerli katkı oranını arttırmak.Üyelerin, Kamu kurumları, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, STK’lar, Kalkınma Ajansları ve uluslararası destek merkezleri ile arasındaki işbirliğini tesisi etmek, geliştirmek.Ortak hukuk ve sınai mülkiyet hakları hizmetleri yürütmek.Aynı alanda faaliyet gösteren Ulusal/Uluslararası Dernek ya da Kurumlara Üye olmak, bunlarla ortak faaliyetler gerçekleştirmek. Bilgi, teknoloji ve yenileşim ruhu ile donatılmış, girişimci ruhlu araştırmacılar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

  www.sahaistanbul.org.tr

  ARGEMİP (Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu)

  Platform Teknopark İstanbul yerleşkesinde çalışmalarına başlamış olup, Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin ivme kazanmasını sağlamak için, Ar-Ge yönetim uygulamalarının kıyaslanmasına, Ar-Ge uygulamaları arasında iyi örneklerin ve ortak sorunların ortaya çıkarılmasına ve Ar-Ge merkezleri arasında işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Tüm Ar-Ge Merkezlerine açık olan ARGEMİP, üye sayısını hızla arttırarak temsil kabiliyetinin tüm sektörleri kapsamasını hedeflemektedir.Platform, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

  www.argemip.org

  Üniversite Sanayi İşbirliklerimiz

  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kurulmuş olup bünyesinde 6 fakülte (İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme, Hukuk, İletişim, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım), İngilizce Hazırlık Bölümü ve 4 enstitü (Dış Ticaret, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Finans Enstitüsü) ile araştırma ve uygulama merkezleri yer almaktadır. Üniversitemiz, 73 öğrenci ile başladığı eğitim-öğretim hayatına 7 bin öğrencisi ve 300’ü aşkın akademisyeni ile devam etmektedir.
   
   

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, 250. yılına doğru yol alan, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biridir. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir.

  İTÜ; 242 yıllık tarihiyle, bilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla markalaşmış bir kurumdur. Geçmişi günümüze bağlayan, gelecek için projeler üreten bir bilim merkezidir. Üniversitemiz, bilimsel ve teknolojik sayısız ilerlemenin mimarı olan, ilkleri başaran, teklere imza atan dünyanın en eski ve en seçkin teknik üniversitelerinden biri olarak eğitim vermektedir.

  Sabancı Üniversitesi

  Türkiye'de bir "dünya üniversitesi" kurma vizyonuyla, Ağustos 1995'te, 22 ülkeden, farklı disiplinlerde çalışan 50'nin üzerinde bilim adamı, araştırmacı, öğrenci ve iş adamı İstanbul'da düzenlenen 'Arama' konferansında bir araya geldi. Konferansta, İstanbul'da kurulacak bir dünya üniversitesinin felsefesi oluşturuldu: "Birlikte yaratmak ve geliştirmek".Sabancı Üniversitesi'nin tasarım çalışmaları sonunda, tek bir üniversiteyi model olarak seçmek ya da farklı örnek ve uygulamaları taklit etmek yerine, yeni ve özgün bir üniversite modeli yaratıldı.Sabancı Üniversitesi, Ekim 1999'da ilk öğrencilerini karşılayarak öğretime başladı. Üniversitemiz bugün Türkiye'de ve yurt dışında pek çok üniversite tarafından örnek alınmaktadır.

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla, üniversitemiz Yıldız Teknik Üniversitesi adını almış; Mühendislik Fakültesi; Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine ve Kimya-Metalürji fakülteleri olarak 4 fakülteye ayrılmış ve yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bünyesine eklenmiştir. Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu Üniversiteden ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi; 10 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, yabancı diller yüksekokulu ve 23000’i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

  Piri Reis Üniversitesi

  Pîrî Reis Üniversitesi veya Pîrî Reis Denizcilik Üniversitesi, 8 Şubat 2008 tarihinde İstanbul'da kurulan vakıf üniversitesidir. Kampüs, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer almaktadır.

  Gedik Üniversitesi

  Gedik Üniversitesi, 2010 yılında Gedik Eğitim Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş Gedik Meslek Yüksek Okulu'nu da içine alan Vakıf Üniversitesidir. 

  Yeditepe Üniversitesi

  Üniversitemiz, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından 1996 yılında kurulmuştur. Türkiye’de bir çok alanda öncü, seçkin, akademik ve yönetim kadroları ile Atatürkçü düşüncelerin ışığında çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm nitelik ve donanıma sahip, teknolojiye hakim, dünya kültürünü tanıyan, öz benliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çağdaş akademik program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük eğitim yapmaktadır.

  Gebze Teknik Üniversitesi

  Gebze Teknik Üniversitesi, 1992'de kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine ve 22 yıllık mirasına sahip çıkarak 4 Kasım 2014 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile kurulmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi, altyapısıyla, donanımıyla, akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli bilim üssü olmaya aday, en genç ancak deneyimli üniversitesidir. 

  Boğaziçi Üniversitesi

  Boğaziçi Üniversitesi’nin temelleri 1863 yılında bir eğitmen, mucit, teknisyen ve mimar olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan New York'lu Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından Birleşik Devletler sınırları dışındaki ilk Amerikan koleji olan Robert Kolej’in İstanbul’da kurulması ile atılmıştır. 4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 6 Enstitü içinde 33 Lisans, 65 Yüksek Lisans ve 32 Doktora Programı, 135 Araştırma Laboratuvarı; 31 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır.

  Bahçeşehir Üniversitesi

  Bahçeşehir Üniversitesi, 1998 yılında Bahçeşehir-Uğur Eğitim Vakfı tarafından açılmıştır. "İstanbul'un Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi" sloganıyla yola çıkılarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi'nin 4 enstitüde lisans üstü eğitim verilmekte, 100’den fazla program bulunmaktadır. .İstanbul dışında ise, farklı ülkelerde 7 tane kampüsüyle eğitim programlarını devam ettirmektedir.