Kurumsal Hizmetler

Teknopark İstanbul, yerleşke içerisinde faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına ve girişimcilere Bilişim Teknolojileri ve Ar-Ge Faaliyetleri İzleme Müdürlüğü, İş Geliştirme Müdürlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi, Kuluçka Merkezi ile Stratejik ve Kurumsal İlişkiler Birimi aracılığıyla kurumsal hizmet sunmaktadır.

Kurumsal Hizmetler

Bilişim Teknolojileri Hizmetleri

 1. Bilişim altyapısı kurulumu
 2. Misafirlere kablosuz Internet sunma
 3. Kuluçka Merkezi girişimcileri için ücretsiz Internet, telefon, fotokopi ve UPS sunma
 4. Mediamesh ve bilgilendirme ekranları ile etkinlik tanıtımı
 5. Konferans ve toplantı salonları için projeksiyon, video konferans ve simültane tercüme altyapısı sunma

 

Ar-Ge Faaliyetleri İzleme Hizmetleri

 1. Yerleşkede yer almak üzere alınan başvuruları teknik ve idari olarak değerlendirme 
 2. Parmak izi sistemi ile personel çalışma süresinin tespiti ve kontrolü
 3. Ar-Ge muafiyetleri hakkında firmaları ve girişimcileri bilgilendirme
 4. Ar-Ge projelerini periyodik olarak ilgili Bakanlıklara raporlama


Ar-Ge Portal Eğitim videoları

 

Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri

 1. Bilgilendirme, Tanıtım, Eğitim ve Seminer Hizmetleri
 2. Planlama ve Politika Geliştirme Hizmetleri
 3. Proje İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri
 4. İş, İşbirliği ve Proje Geliştirme Hizmetleri
 5. Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Hizmetleri
 6. Teknopark İstanbul için Proje Geliştirme ve Yönetim Hizmetleri

 

Kuluçka Merkezi Hizmetleri

 1. Ücretsiz ofis alanı tahsisi
 2. Girişimci eğitimleri düzenleme
 3. Mentorluk desteği sunma
 4. Yatırımcılarla buluşturma
 5. Girişimcileri uluslararası pazarlara hazırlama

 

Stratejik Hizmetler

 1. Teknoparkın gelişimi için uluslararası düzeyde Tekno+ projeleri geliştirme ve işbirlikleri yaratma
 2. Kümelenme ve mükemmeliyet merkezleri aracılığıyla farklı kurumları bir araya getirme
 3. Kamu, üniversite, sivil toplum örgütleri, diğer sanayi kuruluşları ile stratejik bağlantılar kurma
 4. Ar-Ge firmaları ve girişimciler için kurumsal gelişim önerileri sunma