Misyon-Vizyon

Teknopark İstanbul olarak amacımız sunduğumuz hizmetler ile Ar-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun ve teknolojik üretimin desteklendiği, bunların da doğrudan girişimciliği ve ekonomiyi tetiklediği bir ekosistem yaratmaktır.

Misyon-Vizyon

Misyon

"Paydaşlarımızla birlikte insanlığa değer katacak bilimsel ve teknolojik yeniliklerin beşiği olmak"

  1. Ulusal inovasyon ekosistemine katkıda bulunmak
  2. Bilgi toplumuna dönüşüm sürecini ivmelendirmek
  3. Akademik ve bilimsel çalışmaların yüksek teknolojik ürünlere dönüştürülmesine katkı sağlamak
  4. Hedeflenen odak teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmaların girişimcilik kabiliyetlerini ve büyümelerini teşvik etmek
  5. Bilim ve iş dünyasını karşılıklı etkileşim içerisinde bulundurmak

 

Vizyon

"Yaratıcı fikirlerin, projelerin gelişimine ortam sağlayarak bölgemizin lider teknoparkı olmak"

  1. Ülkemiz için kritik teknolojilerde kurulacak Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezlerinin adresi olmak
  2. İnovasyon ve ekonomik gelişim için yeni bir model oluşturmak
  3. Uluslararası arenada tanınan saygın bir marka olmak
  4. Yüksek yaşam standartına sahip uluslararası iş ve ticaret merkezi yaratmak
  5. Fikirleri hızla ürüne ve markaya dönüştürmek

 

Politika Beyanı

"Teknopark İstanbul A.Ş. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa uygun olarak kurulmuştur. Ana görevi, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) odaklı faaliyetlere uygun bir eko sistem oluşturmaktır. Teknopark İstanbul A.Ş. ülkemize stratejik ekonomik yarar sağlayacak Ar-Ge birimlerinin oluşturulması amacıyla gerekli fiziki alt yapıların inşa edilmesi, inşa etmek isteyenlere gerekli hizmetlerin sunulması, teknoparkın yerel ve ulusal sanayi ile entegrasyonu, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar sağlayan her türlü oluşum ve etkinliklerin düzenli bir şekilde sürdürülmesi çalışmalarını yürütür. Teknopark İstanbul A.Ş. tüm etkileşen taraflarına, beklentilerin üzerinde, yasal, kamusal ve teknik düzenlemelere, iş mükemmelliği, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliği gereklerine uygun kaliteli hizmetler sunar. Teknopark İstanbul A.Ş ile etkileşen her birey için güvenli çalışma ortamı, yeşil ve temiz bir çevreyi taahhüt eder."