Strategigram©

Strategigram©, teknopark yöneticilerinin kendi stratejik profillerini değerlendirebilmeleri için IASP tarafından üretilmiş bir yazılımdır. Bu yazılım, teknoparkların birbirleri arasında kıyaslanmasına değil; aksine her bir teknoparkın kurguladığı modelin ayrıntılarının incelenmesine yaramaktadır. 

Strategigram©

Strategigram_TeknoparkIstanbul


Strategigram©, sorulan sorulara verilen cevapların ağırlıklandırılmasından oluşan 7 ayrı stratejik sütun içermektedir. Her bir sütunun toplamı teknoparkın stratejik profilinin tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Ağustos 2014 itibariyle Teknopark İstanbul'un Strategigram© sonuçları aşağıda paylaşılmaktadır. 

Sütun 1: Konum ve Çevre
Teknopark İstanbul, şehir hayatına yakın bir yerleşkede konuşlanmaktadır. 

Sütun 2: Yetkinlik ve Teknoloji Dağılımı 
Teknopark İstanbul, üniversite ve sanayi arasında dengeli bir strateji izlemektedir. 

Sütun 3: Hedef Firmalar
Teknopark İstanbul, hem olgun firmalara hem de yeni kurulmuş olan firmalara aynı özeni göstermektedir.

Sütun 4: Odak Teknolojiler   
Teknopark İstanbul, belirli sayıdaki teknolojiye özel önem göstermektedir. 

Sütun 5: Hedef Pazarlar
Teknopark İstanbul, yerli ve yabancı firmalara eşit mesafede durmaktadır.  

Sütun 6: İş Bağlantıları
Teknopark İstanbul, iş bağlantıları oluşturmada profesyonel bir yaklaşım sergilemektedir. İş bağlantıları kurma, teknoparkın stratejik önceliklerinden birisidir. 

Sütun 7: Yönetim Modeli  
Yönetim modellemesinde kurumsal bir yapı oluşturma önceliklidir.