Teknoloji Transfer Ofisi

Teknopark İstanbul TTO, Teknopark İstanbul’da yer alan firmalara(Ar-Ge ve kuluçka) 6 ana başlıkta hizmetler sağlamaktadır. TTO’muzdan destek almak istiyorsanız Genel Talep Formu’muzu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Transfer Ofisi

tto

1. Bilgilendirme, Tanıtım, Eğitim ve Seminer Hizmetleri: 

Teknopark İstanbul firmalarının ihtiyacı olan konularda eğitim, seminer ve bilgilendirme etkinlikleri düzenleriz, tanıtıcı materyaller ve duyurular hazırlayarak yayınlarız.

 

2. Planlama ve Politika Geliştirme Hizmetleri:

Teknopark İstanbul içindeki kümelenme çalışmalarına katkı sağlarız, kümelerin finansmanı için projeler hazırlar ve yürütürüz.

Ulusal ve uluslararası politikaları takip eder ve uygulama süreçleri ile ilgili olarak firmalarımıza bilgilendirme hizmetleri sağlarız.

 

3. Proje İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri:

Dış finansman kaynakları ile desteklenen projelerinizi izleyerek, teknoloji ve inovasyon yönetim kapasitenizi değerlendiririz ve bu kapasitelerin gelişmesini sağlayan eylemler planlayarak gerçekleştiririz.

 

4. İş, İşbirliği ve Proje Geliştirme Hizmetleri:

Firmalarımızın fon kaynaklarına(ulusal ve uluslararası hibe programlar, yatırımcılar, iş melekleri, risk sermayesi, özel fonlar ve diğerleri), ulusal ve uluslararası ölçekteki işbirliği(üniversiteler ve diğer firmalar) fırsatlarına erişmesi için danışmanlık  ve ağ oluşturma hizmetleri sağlarız. 

Teknoparktaki diğer girişimcilerle ve üniversitelerle işbirliğini (akademisyenlere ve araştırma alt yapılarına erişim) arttırmak için çeşitli programlar tasarlar ve yürütürüz (Staj Destek Programı, Sektörel İşbirliği Günleri bu kapsamda yürütülen programlardır).

 

5. Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Hizmetleri:

Projeler kapsamında ortaya çıkan fikri mülkiyet haklarınızın uygun yollarla koruma altına alınması için strateji ve yol haritası tespitinde danışmanlık hizmetleri sağlarız.

Seçilen stratejinin hayata geçirilmesi için uygun paydaşlarla bir araya getirir ve tüm süreçlerinizi izleriz.  Bu kapsamda tasarlanan Teknodestek Programı’nı yürütürüz.

Lisanslamaya konu olabilecek fırsatları tespit eder ve bu süreçleri danışmanlık hizmeti ile destekleriz.

Fikri hakların ilişkili olduğu teknolojiler için yatırım arayan girişimcilere teknoloji ticarileştirme süreçlerinde destek verir, pazar araştırma, iş planı hazırlama ve değer önerisini geliştirme konularında danışmanlık hizmetleri sağlarız.

 

6. Teknopark İstanbul için Proje Geliştirme ve Yönetim Hizmetleri:

Firmalarımızın teknolojik gelişimini ve rekabetçiliğini etkileyecek konularda projeler geliştirir ve bu projelerin dış finansman kaynakları ile desteklenmesi için Teknopark İstanbul adına başvurular hazırlarız.  Fon kazanan projeleri ilgili birimlerimizin desteği ile birlikte yürütürüz.