Yasal Mevzuat

Teknopark İstanbul (İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi), 4691 sayılı TGB Kanunu'na göre kurulmuş olan bir teknoloji geliştirme bölgesidir. 

Yasal Mevzuat

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hakkında Mevzuat

 1. 06.07.2001 - 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 2. 19.06.2002 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
 3. 12.03.2011 - 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 4. 12.03.2014 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
 5. ​​16.02.2016  -  6676 sayılı Ar-Ge Reform Paketi
 6. 10.08.2016 - Teknopark Ar-Ge Reform Paketi Uygulama Yönetmeliği
 7. 4691 Sayılı Kanun ve 5746 Sayılı Kanun Karşılaştırılması
 8. İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bölge İşletme Yönergesi
 9. KDV Genel Uygulama Tebliği (3065 sayılı Kanunun geçici 20/1 inci maddesi)
 10. Teknopark İstanbul Dekorasyon Tadilat Kılavuzu
 11. 22.02.2018 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 12. 31.12.2012 Tarih ve 28514 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği


Ar-Ge Faaliyetleri Hakkında Mevzuat

 1. 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
 2. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar


Yabancı Personel İstihdamı Hakkında Mevzuat

 1. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
 2. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 3. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
 4. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik